सरल चर्च

प्रत्येक चेला चेला चेला बनाइन्छ • हरेक घर एक प्रशिक्षण केन्द्र • प्रत्येक साधारण चर्च एक मिशन संगठन

ढाँचा मिलाउनुहोस्

देखो ब्याक
[1/3 समय]

 • केयर
  • उच्च: के तपाईं को लागि धन्यबाद हुनुहुन्छ?
  • हिजो: तपाई संग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ?
 • चक-अप
  तपाईंको कार्यको अनुभव साझा गर्नुहोस्:
  मान्नुहोस् • ट्रेन • साझेदारी गर्नुहोस्
 • दृष्टि
  ठूलो आज्ञा: मत्ती 22:37-40
  महान् आयोग: मत्ती 28:18-20 • प्रेरित 1:8
जिम्मेवार

माथि हेर
[1/3 समय]

 • प्रार्थना गर्नुहोस्
  छोटो प्रार्थना गर्नुहोस् र परमेश्वरलाई सोध्न तपाईंलाई सिकाउन।
 • पढ्नुहोस्
  यो पासो र चित्रण पढ्नुहोस्।
 • छलफल गर्नु
  • जस्तै: तपाईं यस खण्डको बारेमा के चाहानुहुन्छ?
  • गाह्रो: यो पासपोर्टको बारेमा के हो?
  • मानिसहरु: यो पासपोर्टले मानिसहरूको बारेमा के सिकाउँछ?
  • भगवान: यस खण्डले भगवानको बारेमा के सिकाउँछ?
ज्ञान

अगाडि बढ्नुहोला
[1/3 समय]

 • कार्य
  • पालन गर्नुहोस्: तपाईं यो खण्ड कसरी पालन गर्नुहुन्छ?
  • ट्रेन: तपाईं यस खण्डसँग कसलाई तालिम दिनुहुन्छ?
  • साझा गर्नुहोस्: जसको साथ तपाईंले साझेदारी गर्नुहुनेछ
  ‘मेरो कथा’ वा ‘परमेश्वरको कथा’ ?
 • अभ्यास
  तपाईंको प्रतिबद्ध कार्य अभ्यास गर्नुहोस्।
 • प्रार्थना गर्नुहोस्
  व्यक्तिगत रूपमा हरेकको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्।
आज्ञापालन

प्रक्रिया सरल छ • पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम बाइबिल हो • शिक्षक पवित्र आत्मा हो • प्राथमिकता आज्ञाकारिता हो • परिणाम गुणा छ

साधारण बैठक ढाँचा — तीन / तीन समूह — समय सँगै एकैसाथ तीन भागमा विभाजित हुन्छ ताकि हामी आज्ञा पालन गर्न सक्छौं कि हामीले येशूको आज्ञा पालन गर्न सक्छौं।