सरल चर्च मोडेल

सरल चर्च मोडेल

हाम्रा जिवनका तिता मिठा सवै पक्षहरुलाई परमेश्वरका जनहरुमाझ व्यक्त गरौ । संगै वाचौ, प्रार्थना संगै गरौ, जिवन संगै जिउ ।
कसरी जिजसको ठुलो कमिसन पालना गर्ने र चेलाहरुलाई गुणात्मक रुपले वृद्दी गर्ने भनेर सिक्नलाई जिजसलाई पछ्याउनुस ।
हामि वरिपरि सवै ठाउँहरुमा छरिएर र जम्मा भएर रहेका छौ । हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस र हामीसँग जोडिनुहोस ।

कोच लिनुहोस्